MUSIC PRODUCTION & EVENTS
Behöver du anlita musiker, ensembler, beställa notarrangemang eller hjälp att producera event? Kontakta oss för utbud, priser och bokning!
_______________________________________
If you need a musician, an ensemble, a musical score or help producing an event, please contact us for prices and booking!
GRAPHIC & WEB DESIGN
Framtagning av logo (fast pris): 2 000 SEK, inkluderar upp till 3 ändringar
Logo making (fixed price): 200 EUR, includes up to 3 changes
_______________________________________

Roll-Up/Beach flag (fast pris): 2 000 SEK, inkluderar upp till 3 ändringar (digitalt original)
Roll-Up/Beach flag (fixed price): 200 EUR, includes up to 3 changes (digital original)
_______________________________________

Affisch/flyer (fast pris): 2 000 SEK, inkluderar upp till 3 ändringar (digitalt original)
Poster/flyer (fixed price): 200 EUR, includes up to 3 changes (digital original)
_______________________________________

Sociala medier Profil - Setup (fast pris): 2 000 SEK
Social Media Profiles - Setup
(fixed price): 200 EUR
Sociala medier Update (fast pris): 200 SEK per uppdatering
Social Media Update (fixed price): 20 EUR per update
_______________________________________

Webbsida - Setup (fast pris): 5 000 SEK (domänkostnader etc tillkommer)
Web Page - Setup (fixed price): 500 EUR (+ domain costs etc)
Webbsida - Update (fast pris): 200 SEK per uppdatering
Web Page - Update (fixed price): 20 EUR per update
_______________________________________​​​​​​​

Löpande pris (beställningar utöver prislistan för fasta priser): 500 SEK per påbörjad timme
Hourly Price (in addition to fixed price): 50 EUR per hour started